Videoclip 2017

Zdjęcia wykonał Michał Obrycki (http://michalobrycki.com/)