Zdjęcia z planu kręcenia klipu – za obiektywem Michał Obrycki

Wszystkie zdjęcia wykonał Michał Obrycki (http://michalobrycki.com/)